Program Szczepień Ochronnych na 2014 rok – najważniejsze zmiany

W Programie Szczepień Ochronnych (PSO) na rok 2014 nie wprowadzono zasadniczych zmian w części I, dotyczącej szczepień obowiązkowych. Ponownie nie uwzględniono szczepień wszystkich niemowląt przeciwko pneumokokom czy powszechnych szczepień przeciwko krztuścowi szczepionkami bezkomórkowymi. Z budżetu państwa nie będą również finansowane ani szczepienia preparatami wysoce skojarzonymi (na które przecież w Polsce już decyduje się ponad 60% rodziców), ani szczepienia przypominające przeciwko krztuścowi nastolatków i osób dorosłych (szczepionką dTpa).

Doprecyzowano natomiast niektóre zapisy, które były niejednoznaczne i w 2013 budziły wiele kontrowersji, a także powrócono do tych, których w wyniku błędu – zabrakło w PSO 2013 (np. szczepienie przeciwko grypie zdrowych dzieci i młodzieży ze wskazań epidemiologicznych). Inna z kolei zmiana – umieszczenie w grupie szczepień zalecanych, niefinansowanych z budżetu państwa, szczepienia przeciwko WZW typu B pacjentów dializowanych – wydaje się stać w sprzeczności z wydaną w 2013 roku przez Głównego Inspektora Sanitarnego interpretacją (zgodnie z którą, to szczepienie jest dla tej grupy obowiązkowe, bezpłatne – p. Czy osobom poddawanym dializoterapii przysługuje bezpłatne, obowiązkowe szczepienie przeciwko WZW typu B?). Medycyna Praktyczna zwróciła się zatem do GIS z prośbą o wyjaśnienie powyższych wątpliwości.

Najważniejsze zmiany w porównaniu z PSO 2013

Część I.A. Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku

1. Szczepienie przeciwko błonicy i tężcowi w 14. roku życia

Dodano zapis: „Należy zachować odstęp, zgodnie z zaleceniem producenta szczepionki, pomiędzy dawkami przypominającymi szczepionki, jednak nie krótszy niż 5 lat.”

Części II. Szczepienia zalecane

1. Szczepienie przeciwko WZW typu B

 • grupę osób, którym zaleca się szczepienie, uzupełniono o „przewlekle chorych o wysokim ryzyku zakażenia: z chorobami przebiegającymi z niedoborem odporności, w tym leczonych immunosupresyjnie, chorych z cukrzycą oraz pacjentów dializowanych (patrz schemat szczepień: Cz. I.B. PSO)”
 • zapis „Nie należy szczepić osób uprzednio zaszczepionych podstawowo.” uzupełniono o informację „… pomimo stężenia przeciwciał anty-HBs poniżej poziomu ochronnego (10 j.m./l).”
 • opisano szczegółowo grupy wymagające rewakcynacji po szczepieniach podstawowych; rewakcynacja dotyczy:
  a) chorych z niedoborem odporności, gdy po szczepieniach podstawowych stężenie przeciwciał HBs jest <10 j.m./l, zaleca się podanie kolejnych 1–3 dawek szczepionki. Gdy stężenie przeciwciał jest nadal <10 j.m./l, nie wykonuje się dalszych szczepień.
  b) pacjentów z nowotworami w trakcie leczenia immunosupresyjnego oraz pacjentów po przeszczepieniu narządów, zaleca się utrzymanie poziomu przeciwciał ≥100 j.m./l. Kontrola przeciwciał odbywa się co 6 miesięcy, gdy stężenie spada poniżej <100 j.m./l należy podać podwójną dawkę szczepionki.
  c) pacjentów z cukrzycą, gdy po szczepieniach podstawowych stężenie przeciwciał jest <10 j.m./l, zaleca się rewakcynacje 1–3 dawek szczepionki, gdy nie uzyska się ochronnego stężenia przeciwciał po podaniu 1–3 dawek szczepionki, odstępuje się od dalszych szczepień.

2. Szczepionkę przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR) dla zapobiegania różyczce wrodzonej zalecono również młodym mężczyznom, szczególnie nieszczepionym w ramach szczepień obowiązkowych lub jeżeli od szczepienia podstawowego minęło więcej niż 10 lat.

3. Doprecyzowano grupy osób, którym zaleca się szczepienie przeciwko grypie ze wskazań klinicznych i indywidualnych:

 • przewlekle chorym dzieciom (powyżej 6. miesiąca życia) i dorosłym, szczególnie z niewydolnością układu oddechowego, chorującym na astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, z niewydolnością układu krążenia, chorym na chorobę wieńcową (zwłaszcza po przebytym zawale serca) niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne, w tym cukrzycę, choroby neurologiczne i neurorozwojowe;
 • osobom w stanach obniżonej odporności (w tym pacjentom po przeszczepie narządów lub tkanek);
 • dzieciom z grup ryzyka od 6. miesiąca życia do 18. roku życia, szczególnie zakażonym wirusem HIV, ze schorzeniami immunologiczno-hematologicznymi, w tym małopłytkowością idiopatyczną, ostrą białaczką, chłoniakiem, sferocytozą wrodzoną, asplenią wrodzoną, dysfunkcją śledziony, po splenektomii, z pierwotnymi niedoborami odporności, po leczeniu immunosupresyjnym, po przeszczepieniu szpiku, przed przeszczepieniem lub po przeszczepieniu narządów wewnętrznych, leczonym przewlekle salicylanami;
 • kobietom w ciąży lub planującym ciążę.

4. Doprecyzowano grupy osób, którym zaleca się szczepienie przeciwko grypie ze wskazań epidemiologicznych – wszystkim osobom od 6. miesiąca życia do stosowania zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego, w szczególności:

 • zdrowym dzieciom w wieku od 6. miesiąca życia do 18. roku życia (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku od 6. do 60. miesiąca życia);
 • osobom w wieku powyżej 55 lat;
 • osobom mającym bliski kontakt zawodowy lub rodzinny z dziećmi w wieku poniżej 6 miesiąca życia oraz z osobami w wieku podeszłym lub przewlekle chorymi (w ramach realizacji strategii kokonowej szczepień);
 • pracownikom ochrony zdrowia (personel medyczny, niezależnie od posiadanej specjalizacji oraz personel administracyjny), szkół, handlu, transportu;
 • pensjonariuszom domów spokojnej starości, domów pomocy społecznej oraz innych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w szczególności przebywającym w zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach pielęgnacyjno-opiekuńczych, podmiotach świadczących usługi z zakresu opieki paliatywnej, hospicyjnej, długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego.

5. Szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi

Dodano zapis: „Szczepienia przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi szczepionkami ze zmniejszoną zawartością komponentów błoniczego i krztuścowego (dTap lub dTap/IPV) zaleca się:

 • u dzieci po ukończeniu 7. roku życia, które nie otrzymały dawki przypominającej szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (DTPa) w 6. roku życia;
 • u młodzieży w wieku 14 i 19 lat zamiast dawki przypominającej szczepionki Td;
 • wszystkim osobom dorosłym zamiast dawki przypominającej szczepionki Td zalecanej co 10 lat.

6. Szczepienie przeciwko inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae

 • dzieciom od 2. miesiąca życia do 5. roku życia nieobjętym szczepieniami obowiązkowymi zalecono skoniugowaną szczepionkę 10- (PCV-10) lub 13-walentną (PCV-13), zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego (ChPL)
 • PCV-13 zalecono osobom od 2. miesiąca życia, zgodnie z ChPL
 • stosowanie szczepionki polisacharydowej zalecono osobom od 2. roku życia, zgodnie z ChPL
 • usunięto zapis: „Jeżeli zastosowanie nieskoniugowanej (polisacharydowej) szczepionki wydaje się być uzasadnione, to bez względu na wcześniejszy stan szczepienia przeciw pneumokokom, szczepionkę skoniugowaną należy podać jako pierwszą.”

6. Szczepienie przeciwko inwazyjnym zakażeniom Neisseria meningitidis

Dodano zapis: „Szczepionka (rDNA), monowalentna złożona, adsorbowana, przeciwko serogrupie B – od ukończenia 2. miesiąca życia.

7. Szczepienie przeciwko cholerze, durowi brzusznemu i żółtej gorączce – doprecyzowano informacje poprzez dodanie zapisów odnoszących się do rejonów występowania zachorowań.

Część III. Informacje uzupełniające

1. Szczepienia dzieci urodzonych przedwcześnie

W celu wykluczenia wątpliwości dotyczących wskazań do szczepień w punkcie 1. usunięto zapis „… z podaniem orientacyjnego bezpiecznego czasu podania szczepień w zależności od dojrzałości dziecka w chwili urodzenia.”

Data utworzenia: 20.01.2014
Program Szczepień Ochronnych na 2014 rok – najważniejsze zmianyOceń:
Zobacz także
Wysłanie wiadomości oznacza akceptację regulaminu

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Aplikacja Moje Dziecko

Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies